За нас

Фирма „НИРСТРОЙ” ООД е регистрирана през 1996 г. Капитала на дружеството е в размер на 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния си собственик. Фирмата осъществява своята дейност на територията на гр. София. Няма клонове и офиси в страната. Във фирмата работят около 25 човека постоянен персонал.

Фирмата започва своето съществуване с малък асортимент от стоки предимно най- търсените строителни материали. По-късно през годините постепенно разширява дейността си , като в момента се занимава основно с търговия на черни метали, но освен това продължава да предлага строителни материали, а също и транспортни услуги в рамките на страната.

Преди около две години фирма „НИРСТРОЙ” ООД отвори втората си търговска база с надеждата че ще подобри качеството на услугите, които предлага в частта на обслужването и логистиката и с убеждението, че това начинание ще даде възможност да се развие дейността на фирмата.

„НИРСТРОЙ” ООД е измежду малкото фирми със сроден предмет на дейност, които търгуват и на дребно. Това дава възможност за обхват на по-голям контингент на клиенти. Фирмите занимаващи се със строителство предпочитат да пазаруват на едро, но хора търсещи материали за ремонт харесват идеята, че може да си купят от дадена стока точно толкова, колкото им трябва. Това се оказа една добра стратегия за фирмата.

Друга характерна особеност на „НИРСТРОЙ” ООД, е че на практика обхваща целия сектор от метали, необходими за строителство, така улеснява клиентите в намирането и избора на нужните стоки. Също така фирмата разполага с няколко камиона, които са на разположение за транспорт на закупените материали.

Оновни доставчици на „НИРСТРОЙ” ООД са водещи и предпочитани фирми от страната, като дружеството не се занимава пряко с внос и износ на стоки.